شناساگر یا اندیکاتور یا معرف ماده ای است که پایان یک واکنش شیمیایی یا حالت یک ماده را نشان می دهد.

شناساگر PH یک هاله رنگی است که به مقدار کم به محلول اضافه شده به شکلی که PH آن محلول را بصورت چشمی هم می توان تعیین کرد. (بیشتر…)

می 9, 2015
شناساگر PH

شناساگر PH | معرف پی اچ | خرید شناساگر PH | فروش شناساگر PH

شناساگر یا اندیکاتور یا معرف ماده ای است که پایان یک واکنش شیمیایی یا حالت یک ماده را نشان می دهد. شناساگر PH یک هاله رنگی است که به مقدار کم به محلول اضافه شده به شکلی که PH آن محلول را بصورت چشمی هم می توان تعیین کرد.
می 8, 2015
دستگاه دماسنج

ترمومتر یا دماسنج آزمایشگاهی | خرید ترمومتر | فروش ترمومتر | انواع ترمومتر

ترمومتر یکی از دستگاه های حساس آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری دما و حرارت استفاده می شود. آنها به دلیل اینکه با درجه بندی و کالیبراسیون استاندارد تولید می شوند توسط موسسه ملی استانداردها و تکنولوژی NIST و DKD قابل پیگیری هستند.
می 6, 2015
دستگاه هیدرومتر

چگالی سنج آزمایشگاهی | خرید چگالی سنج | فروش چگالی سنج

چگالی سنج های تخصصی مرتباً به خاطر استفاده شان نام گذاری شده اند. مثلاً یک لاکتومتر، یک چگالی سنج است که به نحو خاصی برای استفاده برای فرآورده های لبنی طراحی شده است.
می 4, 2015
دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی | خرید دستگاه جذب اتمی | فروش دستگاه جذب اتمی

اسپکتروفوتومتر جذب اتمی یا دستگاه جذب اتمی از حساسیت و ویژگی بالائی برخوردار است و برای اینکه اتم ها انرژی را جذب نمایند لازم است که ابتدا در حالت پایه قرا گرفته باشند . این در حالی است که در فلیم فوتومتر نیاز به اتم های تهییج شده می باشد . از انجائیکه تعداد اتم های حالت پایه موجود در شعله […]
می 3, 2015
الکترود PCO2 چیست؟

الکترود PCO2 | خرید الکترود PCO2 | فروش الکترود PCO2

  این الکترود (الکترود PCO2 یا S.H) به الکترود PH شباهت دارد و از جنس شیشه است که با بافر کربنات پر شده و توسط یک غشاء نفوذپذیر به CO2 اما غیر قابل نفوذ به یون های هیدروژن، از خون جدا می شود. وقتی که غشاء با نمونه تماس پیدا می کند گاز CO2 حل شده در نمونه از غشاء […]
می 2, 2015
دستگاه میکروپلیت واشر

دستگاه الایزا واشر | خرید دستگاه الایزا واشر | فروش دستگاه الایزا واشر

محلول های متعدد خاصی جهت شستشو مورد استفاده قرار می گیرند. در بین آنها محلولی که بیشتر کاربرد دارد، فسفات بافری سالین یا PBS می باشد. در صورت نگهداری در دمای C°4، پایداری PBS برای مدت 2 ماه حفظ می شود. مخزن های محلول های شستشو دهنده 1 تا 3 لیتر گنجایش دارند. همچنین به ازای هر چرخه 300 میکرولیتر […]
می 1, 2015
سل اسپکتروفتومتر

سل اسپکتروفتومتر | خرید سل اسپکتروفتومتر | فروش سل اسپکتروفتومتر

  در دستگاه های آزمایشگاهی در زمان اندازه گیری، جذب و ایجاد مسیر برای عبور نور، از سل اسپکتروفتومتر استفاده می شود. کووت ها دو نوع مختلف دارند که گرد یا مربع می باشند. ترجیح بر این است که از نوع مربعی به جای گرد استفاده شود، چون در سطوح استوانه ای هنگاه عبور نور، بخاطر اثر انعکاس یا انحراف، […]
می 1, 2015
دستگاه فلورومتر

فلورومتر | خرید فلورومتر | فروش فلورومتر

  دستگاه قرائت کننده، شدت نور خارج شده توسط مولکول های نمونه را بر حسب عدد مشخص می سازد. در محلول های رقیق که اندازه گیری در بخش خطی منحنی استاندارد قرار دارد، میزان فلوئوروسانس به طور مستقیم متناسب با غلظت ماده فلوئوروسانس می باشد. تحت این شرایط غلظت نامعلوم را می توان با استفاده از یک استاندارد تعیین کرد.
آوریل 30, 2015
فلاسک ته گرد

بالن ته گرد | بالن تقطیر | بالن شیشه ای | خرید بالن ته گرد | فروش بالن ته گرد

فلاسک هایی وجود دارند که ته آنها کروی شکل می باشند و به عنوان شیشه آلات آزمایشگاهی از آنها استفاده می شوند، و اغلب استفاده آنها در آزمایشات شیمیایی و بیوشیمیایی می باشد، به این فلاسک ها، فلاسک یا بالن ته گرد، ته دار یا فلاسک های RB گفته می شود. دلیل ساخته شدن این فلاسک ها از شیشه، بخاطر […]
آوریل 29, 2015
الکترود PH

الکترود PH | الکترود پی اچ متر | خرید الکترود PH | فروش الکترود PH

اجزا تشکیل دهنده الکترود PH یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس می باشند. به جای یون های هیدروژن در الکترود شیشه ای پوششی از یون های فلزی وجود دارد که تعویض می گردند. که یک سطح از آن در تماس با محلول با PH ثابت است و سطح دوم با نمونه در تماس قرار میگیرد. در زمان تماس […]