نحوه کار نفلومتر همانند روش کدورت سنجی است اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارند که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

  1. در این روش از آنتی بادی خاصی که برای نمونه های نامعلوم درست شده اند استفاده می شود، که با آنتی ژن یک کمپلکس امن تشکیل می دهد.
  2. نوری که توسط کمپلکس آنتی بادی جذب می شود را اندازه می گیرد. میزان این نور جذب شده با نور نمونه نامعلوم مقایشه می شود.

(بیشتر…)

آوریل 29, 2015
نفلومتر

نفلومتر | خرید نفلومتر | فروش نفلومتر

نحوه کار نفلومتر همانند روش کدورت سنجی است اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارند که در زیر به آنها اشاره میکنیم: در این روش از آنتی بادی خاصی که برای نمونه های نامعلوم درست شده اند استفاده می شود، که با آنتی ژن یک کمپلکس امن تشکیل می دهد. نوری که توسط کمپلکس آنتی بادی جذب می شود را […]
آوریل 24, 2015
فلیم فتومتر

فلیم فتومتر | خرید فلیم فتومتر | فروش فلیم فتومتر | قیمت فلیم فتومتر

روش فلیم فتومتر جهت تعییـن کمـی و کیفـی غلظت انواعی از کاتیون، مخصوصا فلزاتی که راحت تحریک می شوند و با دمای شعله نسبتا کم به سطح های انـرژی بـالاتـری مـی رونـد (مـانـنـد سدیم، پتاسیم، کلسیم، روبیدیوم، سزیم،مس و باریوم به کار می رود
آوریل 20, 2015
اتوآنالایزر های بیوشیمی

اتوآنالایزر آزمایشگاهی | خرید اتوآنالایزر بیوشیمی | فروش اتوآنالایزر بیوشیمی

از دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی برای اندازه گیری بیوشیمیایی مواد استفاده می شود ؛ دو روشی که برای اندازه گیری بیوشیمیایی مواد استفاده می شوند عبارت از روش های enf point و کینتیک می باشند. در روش enf point مخلوط نمونه و معرف برای مدت زمان معینی انکوبه می گردد تا واکنش به نقطه انتها یا تعادل خود برسد. در روش […]
فوریه 25, 2015
هیدرومتر

هیدرومتر یا آب سنج | خرید هیدرومتر | فروش هیدرومتر یا چگالی سنج

هیدرومتر یا آب سنج دستگاهی برای اندازه گیری وزن مخصوص یا چگالی نسبی( که یعنی مایعات نسبت چگالی محلول به چگالی آب خالص) است ، جنس این دستگاه معمولا از شیشه و به شکل زیر می باشد.