پرسش های متداول و پاسخ به آن ها دربارۀ آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی و هر آن چه که به آزمایشگاه مربوط می شود

ژانویه 16, 2014

مربع سفید روی ظروف آزمایشگاه نشانه چیست

یکی از سوالات رایج کاربرانی که به تازگی با ظروف و شیشه آلات آزمایشگاهی کار می کنند این است که :   مربع سفید روی شیشه آلات و ظروف آزمایشگاه نشانه چیست   پاسخ ساده و مختصر به این سوال این است که :   مربع سفید روی ظروف آزمایشگاه محلی برای یادداشت و نام گذاری ظروف بر اساس محتویات […]