هاون چینی

هاون چینی دستگاهی می باشد که از گذشته به منظور مهیا سازی ذرات با استفاده از عمل خرد کردن و کولیدن آن ها به منظور شکل دادن یک خمیر استفاده می شده است …