مثلث نسوز

مثلث نسوز جزو تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که در فرآیند حرارت دادن مواد به کار گرفته شود و به منظور شکل دادن یک چارچوب کاری استوار به کار گرفته می شود…