استفاده از لام هموسیتومتر که با نام لام نئوبار نیز شناخته می شود برای شمارش سلول ها است . در آغاز طراحی آن در رابطه با شمارش سلول های خونی بوده است . لام هموسیتومتر به وسیله ی لوئیز – چارلز مالاسز اختراع شده و از یک اسلاید میکروسکوپی شیشه ای ضخیم به همراه کنگره های مستطیلی شکل ، تشکیل شده که یک محفظه را به وجود می آورد . این محفظه با ساختار توری مانندی از خطوط عمودی حک شده که شکل گیری آن ها به وسیله ی لیزر بوده است . ساخت این دستگاه با دقت خاصی بوده تا به واسطه ی آن حدود خطوط معین و عمق دستگاه نیز مشخص باشد . در نتیجه احتمال شمارش تعداد سلول ها یا ذرات در حجم مشخصی از مایع ، و در نتیجه محاسبه ی غلظت سلول ها در کل مایع امری شدنی است .

قواعد کار با لام هموسیتومتر

ناحیه ی توری مانند ( شبکه ای ) هموسیتومتر شامل 9 مربع به ابعاد 1 در 1 میلی متر ( 1 mm2) است . این مربع در سه جهت تقسیم می شوند یعنی : 0.25 در 0.25 میلی متر (  0.0625 میلی متر ) و 0.20 در 0.20 میلی متر ( 0.04 mm2 ) . مربع مرکزی خود به مربع های 0.05 در 0.05 میلی متر ( 0.0025 mm2 ) تقسیم می شود . لبه های بالا آمده ی لام هموسیتومتر سبب می شود که لامل 0.1 میلی متر از شبکه ی علامت گذاری شده دور باشد ، که همین باعث می شود که هر مربع حجم معین شده ای داشته باشد ( عکس سمت راست را مشاهده کنید ) .

نحوه ی استفاده از لام هموسیتومتر

برای استفاده از لام هموسیتومتر ، در آغاز این اطمینان را داشته باشد که لامل ویژه ی تهیه شده با محفظه ی شمارش به خوبی در سطح محفظه ی شمارش قرار گرفته است . هنگامی که دو سطح شیشه ای تماس مناسبی با هم دارند می شود حلقه های نیوتنی را مشاهده کرد . اگر این قضیه صدق داشت ، سوسپانسیون سلولی استفاده شده در لبه ی لامل به درون خلاء به وسیله ی عمل موئین کشیده می شود که به شکل کامل محفظه را با نمونه پر می کند . تعداد سلول ها در محفظه را می شود به وسیله ی شمارش مستقیم با استفاده از یک میکروسکوپ محاسبه کرد و سلول هایی که به صورت بصری قابل تمیز دادن می باشند را می شود به صورت متفاوتی مورد شمارش قرار داد . تعداد سلول ها درون محفظه برای محاسبه ی غلظت یا تراکم سلول ها ، درون مخلوطی که نمونه از آن گرفته شده ، استفاده می شود . میزان آن برابر است با تعداد سلول ها در محفظه بخش بر حجم محفظه ، که مقدار آن از همان ابتدا معلوم است .

 

 

دیدگاه ها بسته شده است