ماسک تنفسی

ماسک تنفسی دستگاهی است برای حفاظت فردی که آن را بر روی دهان خود قرار می دهد در برابر گازها و گرد وغبار خطرناک و …