لنز میکروسکوپ

عدسی لنز میکروسکوپ شیئی در انتهای آن و در نزدیکی نمونه واقع شده است. ساده ترین نوع این عدسی ها، یک عدسی بزرگ نمایی بسیار با توان بالا، با طول کانونی بسیار کوتاه می باشد.