پتری دیش

پتری دیش یک ظرف دردار است که از شیشه یا پلاستیک ساخته شده است و برای محیط کشت سلولی یا مواردی مانند باکتری ها یا خزه های ریز استفاده می شود.