درپوش لاستیکی

درپوش لاستیکی نوعی درب مخروطی شکل کوچک می باشد که به منظور بستن دهانه ی لوله های آزمایش ، بالن ها و سایر شیشه آلات آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد…