چوب پنبه آزمایشگاهی

چوب پنبه آزمایشگاهی یا مسدود کننده آزمایشگاهی به دربی مخروطی شکل گفته می شود که راس آن بریده شده و برای مسدود سازی ظرف‎هایی نظیر بطری یا لوله استفاده می شود…