الکل سنج ابزاری می باشد که درصد الکل را فقط در مایع آب و یا الکل تحت اندازه گیری قرار می دهد . اگر در مایع خود قند داشته باشید دستگاه قادر به این نیست که قرائت درستی از مایع داشته باشد .

متداول ترین الکل سنج ها بر پایه ی موارد زیر می باشند

درصد وزن ، درصد حجم ، یا قبلا بر طبق درصد  Tralle، درصد عیار ، درصد Gay-Lussac و Cartier.

الکل سنج بر اساس درصد حجم بر پایه ی درصد الکل در حجم مایع می باشد . یعنی در صورتی که 100 لیتر مایع الکل / آب در دمای 20 درجه ی سانتی گراد در اختیار داشته باشیم و الکل سنج قرائتی برابر با 50 vol درصد را نشان دهد ، میزان الکلی که شما در دمای 20 درجه ی سانتی گراد دارید 50 لیتر می باشد و سایر حجم مایع آب است . امروزه این دستگاه درصد حجمی در دمای 20 درجه ی سانتی گراد دقیقا هم پایه ی الکل سنج بر طبق Gay-Lussac  در دمای 20 درجه ی سانتی گراد است . یک مقدار عیار دو برابر درصد حجم می باشد . یک درصد وزن بر پایه ی یک کیلوگرم در 100 کیلوگرم است . در رابطه با میزان اندازه گیری شده ی 50% Wt بایستی گفت که میزان الکل خالص 50 کیلوگرم و سایر آن آب بوده است . تقریبا در هر کشوری دستگاه خاص آن کشور یا یک نوع خاص الکل سنج به چشم می خورد .

شیوه ی به کارگیری الکل سنج غیر دیجیتال ( هیدرومتر )

به منظور به کارگیری این دستگاه شما به یک آزمایش جار ، برای نتیجه گیری یک اندازه ی دقیق و آسان ، نیاز دارید . پیش و پس از استفاده از دستگاه و آزمایش جار آن ها را بایستی با آب گرم تمیز و پیش از استفاده خشک کنید . تمیز کردن این دستگاه هم چنین بایستی با یک پارچه ی کتانی صورت گیرد . پس از تمیز کردن بایستی مایع تمیز در ابتدا داخل جار آزمایش ریخته شود ، به نحوی که حدود 2.5 سانتی متر از لبه خالی باشد . جار آزمایش را بایستی با یک فویل پلاستیکی تمیز و روی آن کف دست خود را قرار دهید و به میزان 10 بار آن را تکان دهید ! اگر در مایع آزمایش خود الکل قوی دارید مراقبت لازم را داشته باشید ! دستگاه را حالا به آرامی داخل مایع فرو ببرید تا به شکل آزادی شناور قرار بگیرد . هیدرومتر نیز بایستی دارای حباب نباشد ! اجازه ندهید دستگاه به داخل جار آزمایش بیافتد ! میزان الکل را با هم سطح کردن چشم خود با سطح مایع بخوانید ، یعنی محلی که بخش نازک الکل سنج مایع را از وسط قطع می کند . دمای مایع را یادداشت کنید . جار آزمایش ، مایع ، ابزار اندازه گیری را به مدت زمان 4 ساعت در همان اتاقی رها کنید که آزمایش در آن صورت گرفته است !

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (1 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است