دستگاه اتوکلاو Autoclave یکی از دستگاه های آزمایشگاهی است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار برای استریل کردن محیط های کشت ، محلول ها ، پسماندهای آلوده و مواد خشک مورد استفاده قرار می گیرد

دستگاه اتوکلاو دستگاهیست که به وسیله ی بخار آب در استریلیزه کردن لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.