هود شیمیایی

یکی از انواع مختلف سیستم های تهویه ، هود بخار یا هود شیمیایی است که وظیفه ی اصلی آن بیرون دادن گاز ها ، بخار ها ، دود ها ، گرد و غبار و ذرات معلق شیمیایی موجود در هوا می باشد .