ستون کروماتوگرافی

در علم شیمی ستون کروماتوگرافی عبارت از راهی می باشد که از آن برای خالص سازی ترکیبات شیمی فردی از مخلوطی از ترکیبات استفاده می شود ….

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران