کلنی شمار

کلنی شمار ها در چند دسته ی ساده قرار می گیرند، سپس سطح عمکلردی، خودکار بودن و قیمت کلنی شمار افزایش می یابد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران