هدایت سنج

هدایت سنجی به اندازه گیری هدایت الکترولیتی برای بررسی پیشرفت واکنش های شیمایی گفته می شود. در شیمی کاربردی هدایت سنج به شدت مورد کاربرد قرار می گیرد.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران