آبی که توسط دیونایزر خالص شده باشد بایستی نه تنها برای مصرف انسان بلکه به منظور سایر اهداف نیز استفاده شود همانند با ملزومات کاربرد های پزشکی ، دارویی ، شیمیایی و صنعتی .عمل خالص سازی آب توسط دیونایزر فرآیند حذف آلوده کننده های ناخواسته ی شیمیایی ، زیستی ، جامدات معلق و گاز ها از آب آلوده می باشد و هدف تولید آبی در نهایت است که برای هدف خاصی شایسته باشد .

آب مقطر و آب دیونایزر شده ( DI ) متداول ترین نوع آب تخلیص شده می باشند . اولین کاری که بایستی صورت داد این است که تخلیص بالای آب در رابطه با چه هدفی استفاده شود و در نتیجه برای این کار بایستی جامدات معلق ، جامدات حل شده ، گاز های حل شده ، مواد آلی و جنبه های زیستی آب را در نظر بگیریم .

شرح فرآیند دیونایزر کردن ( دیونیزه کردن ) آب

به منظور دیونایزر کردن آب روش های متعددی به چشم می خورد ، برخی کوچک و ساده می باشند و سایرین بزرگ و پیچیده . راه استفاده شده در نظر گیری حجم آب دیونایزر شده و میزان خلوص لازم را مشخص خواهد کرد . عمل دیونایز کردن یا تبادل یونی یک فرآیند سریع و برگشت پذیر می باشد که در آن یون های ناخالصی که در آب به چشم می خورند به وسیله ی یون هایی جایگزین می شوند که به وسیله ی یک رزین تعویض یون رها می شوند . رزین تعویض یون یک نوع میل جذبی نسبت به مواد غیر آلی حل شده در اختیار دارد که معمولا 95% تعداد آلاینده های متداول آب را شکل می دهند .

رزین بایستی در زمان های گوناگون به منظور بازگردانی آن به شکل یونی اولیه اش مجددا شکل یابد . رزین دارای دو نوع پایه می باشد :

  • رزین های تعویض کاتیون – یون های هیدروژن ( H+ ) یا دیگر یون های دارای بار مثبت را برای تعویض با کاتیون های ناخالص آزاد می کنند .
  • رزین های تعویض آنیون – یون های هیدروکسیل ( OH-) یا دیگر یون های دارای بار منفی را برای تعویض با آنیون های ناخالص آزاد می کنند .

مزایا و معایب دیونایزر کردن

مزایای این روش از جمله موارد زیر می باشد :

  • بیش از 98% آلاینده ها را حذف می کند
  • بدون هدر رفتن آب
  • عدم نیاز به وجود به جریان الکتریکی
  • سرعت جریان بالا
  • بدون نیاز به محفظه ی ذخیره سازی ( تانک ذخیره سازی )
  • سرمایه ی اولیه ی نسبتا ارزان
  • امکان شکل گیری مجدد

دیونایزر کردن اگر به همراه کربن فعال شده استفاده شود قادر به حذف مواد شیمیایی و انگل ها می باشد و در برابر کلر از رزین محافظت کند . محدودیت های این عمل شامل ظرفیت کاهش یافته می شود هنگامی که بر روی منابع آب دارای محتوای معدنی بالا استفاده شود  .

دیدگاه ها بسته شده است