عمق سنج

عمق سنج ابزار سنجش فشار می باشد که نقش آن نشان دادن عمق معادل در آب می باشد . این ابزار یکی از تجهیزات غواصی محسوب می شود که توسط غواصان به کار گرفته می شود