عمل تقطیر عبارت از فرآیند جدا سازی مواد شکل دهنده ی یک مخلوط مایع به وسیله ی تبخیر و تغلیظ ( تبدیل بخار به مایع ) انتخابی می باشد .تقطیر هایی که در محیط های آزمایشگاهی صورت می گیرند تقریبا منحصرا در قالب تقطیر های ناپیوسته اجرا می شوند . دستگاه تقطیر آزمایشگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد از حداقل یک منبع حرارتی شکل گرفته است که مواد منبع داخل آن تحت حرارت قرار می گیرند ، یک کندانسور که درون آن بخار شکل گرفته دوباره تحت عمل سرد کردن قرار می گیرد و به شکل مایع بر می گردد و یک دریافت کننده که مایع تغلیظ یا تخلیص شده را که عصاره نام دارد جمع آوری می کند .

انواع تقطیر به وسیله ی دستگاه تقطیر آزمایشگاهی

تقطیر ساده

در این نوع تقطیر ، یعنی تقطیر ساده ، بخار ایجاد شده در دستگاه تقطیر آزمایشگاهی فورا به درون یک کندانسور هدایت می شود . بنابراین ، تقطیر خالص نمی باشد ولی ترجیحا ترکیب آن مشابه با ترکیب بخار ها در دما یا فشار ارائه شده می باشد .

تقطیر جزء به جزء

در مواد بسیاری ، نقطه ی جوش ترکیباتی که در مخلوط به شکل کافی نزدیک به قانون رائول خواهند بود ، باید تحت نظر قرار گیرند . در نتیجه ، تقطیر جزء به جزء را بایستی به منظور جدا سازی ترکیبات با چرخه های تغلیظ سازی و تبخیر متوالی در یک ستون فشرده ی تقطیر جزء به جزء استفاده کرد .

تقطیر با بخار آب

همانند با تقطیر تحت خلاء ، این نوع راهی به منظور تقطیر ترکیباتی می باشد که نسبت به گرما حساس می باشند . این فرآیند شامل فوران کردن بخار آب از بین یک مخلوط حرارت دیده از مواد خام است .

تقطیر تحت خلاء

تعدادی از ترکیبات نقاط جوش بسیار بالایی دارند . به منظور جوشاندن چنین ترکیباتی ، اغلب اوقات بهتر می باشد که فشاری که در آن ترکیبات تحت عمل جوش قرار می گیرند را پایین آورد تا این که دما را بالا برد .

تقطیر تحت خلاء حساس به هوا

تعدادی از ترکیبات نقاط جوش بسیار بالایی دارند و نسبت به هوا نیز حساسیت دارند . یک دستگاه تقطیر آزمایشگاهی تحت خلاء ساده همان طور که در بالا به آن اشاره شد را می توان مورد استفاده قرار دارد ، که به دنبال آن خلاء پس از آن که تقطیر کامل شد با یک گاز خنثی جایگزین می شود .

تقطیر مسیر کوتاه

تقطیر مسیر کوتاه یکی از تکنیک های تقطیر می باشد که در آن عصاره مسیر کوتاهی را طی می کند ، اغلب حتی این مقدار حرکت در حد چند سانتیمتر می باشد ، و به شکل معمول در فشار کاهش یافته در دستگاه تقطیر آزمایشگاهی انجام می شود .

تقطیر ناحیه ای

تقطیر ناحیه ای عبارت از فرآیند تقطیری می باشد که در یک ظرف طویل در دستگاه تقطیر آزمایشگاهی با ذوب شدگی جزئی ماده ی خالص شده در ناحیه ی متحرک مایع و بخار در فاز جامد ، صورت می گیرد که به سوی منطقه ی سرد کشانده می شود .

 

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانودادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است