الکترود PH

الکترود PH از یک الکترود شیشه ای و یک الکترود رفرانس تشکیل شده است

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران