عملکرد دستگاه الکترولیت آنالایزر در بدن انسان ارزیابی سطوح الکترولیت برای مشخص سازی عدم تعادل های متابولیکی و اندازه گیری عملکرد قلب و کلیه است . الکترولیت های اندازه گیری شونده شامل عناصر و ترکیبات سدیم (  Na+ ) ، پتاسیوم ( K+ ) ، کلرید ( Cl- ) و بی کربنات ( HCO3-  یا CO2 ) می شود . دستگاه الکترولیت آنالایزر در محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی مرجع و هم چنین مجموعه های نقطه ی مراقبت استفاده می شود .

اکثریت تعداد دستگاه های الکترولیت آنالایزر نمونه های پلاسمای خون ، سرم یا ادرار استفاده می کنند ; در صورتی که برخی از آنالایزر ها می توانند خون کامل ( برای بالا بردن زمان کامل سازی فرآیند ) و مایع مغزی نخاعی ( CFS ) را استفاده کنند . اندازه گیری الکترولیت ها با کمک الکترود های گزینشی یونی ( ISE ) و تکنیک های فوتومتری و کالری متری صورت می گیرد . اکثر دستگاه های الکترولیت آنالایزر توانایی داشتن توان عملیاتی بالا از 400 تا 2400 آزمایش در هر ساعت را دارند .

هدف تست دستگاه الکترولیت آنالایزر گوناگون است ، می خواهد سرم ، خون کامل یا پلاسما باشد تا نمونه ادرار و نمونه های مایع دیالیز ، به هر حال این دستگاه قدرت این را دارد که به شکل مستقیمی هیدراسیون آن ها را مورد ارزیابی قرار داده و قدرت عملکرد آن به عنوان یک ابزار پزشکی بسیار بالا است . دستگاه الکترولیت آنالایزر توانایی کشف یون های نمکی معدنی ، مواد ریز یون های کلسیم معدنی و غیره را دارد .

اساس کار دستگاه الکترولیت آنالایزر

روشی که دستگاه الکترولیت آنالایزر به کار می گیرد ، روش الکترود یونی گزینشی است تا آزمایش به صورت دقیقی انجام شود . این دستگاه 6 الکترود دارد : الکترود سدیم ، پتاسیم و کلرین ، یون های کلسیم ، لیتیوم و CST . هر کدام از الکترود ها یک فیلم یونی گزینشی در اختیار دارند که نمونه ها را مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار داده و پاسخ های یونی را مورد انطباق قرار می دهد و این دستگاه می تواند بنابراین پتانسیل بین مایع ، نمونه ها و غشاء را مشخص سازد . فیلم موجود در هر دو سمت دو مقدار پتانسیل الکتریکی تست شده ی شکل دهنده ی جریان ، الکترود مرجع می باشد ، در صورتی که الکترود مرجع قسمت ” حلقه ای ” غشاء مایع الکترود های درونی را شکل داده و الکترو های درونی در سمت دیگر قرار دارند .

  • امتیاز کلی
  • Rated 5 stars
    5 / 5 (2 )
  • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است