دستگاه فور

دستگاه فور برای استریل و خشک کردن لوازم آزمایشگاهی استفاده می شود.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران