فریز داریر

فریز درایر ، خشک کن انجمادی، لیوفیلیزاسیون یا cryodesiccation عبارت از فرآیند آب گیری ( دهیدراسیون ) می باشد که معمولا به منظور نگه داشتن یک ماده ی فاسد شونده یا ساخت ماده ای که به منظور انتقال و جا به جایی آسان باشد