از ژل درایر برای خشک کردن آگارز یا محیط ژلی پلی اکریل آمرید به کار گرفته شده در الکتروفورز ژل به منظور جداسازی ماکرو مولکول های DNA ، RNA و پروتئین ها استفاده می شود . سیستم های خشک کننده ممکن است شامل رک های خشک کننده ی هوایی شبه اجاقی یا درایر های خلاء بر پایه ی عمل مکش ، شوند .

نحوه ی استفاده از ژل درایر

پیش از استفاده :

 • کاربر جدید بایستی تحت آموزش به وسیله ی یک مدیر یا یکی از کاربران فعلی قرار گیرد .
 • همواره اطلاعات بایستی در برگه ی گزارشات افزوده شوند .

اطمینان داشته باشید که خلاء کار می کند ( البته منظور این جا پمپ است ، درایر ها مهر و موم های خلاء خوبی به شمار می روند . )

پمپ بایستی امکان رسیدن به حداقل دمای –26 در Hg را داشته باشد .

 • سطح مایع تله ی پمپ را بررسی کنید .
 • پیش از آغاز فرآیند خشک کردن برگه ی گزارشات را پر کنید
 • یک برگه کاغذ صافی زیر ژل قرار دهید
 • با قرار دادن ژل روی ژل درایر ، آن را بپوشانید
 • خلاء را فعال کنید
 • هیتر و تایمر را روشن کنید
 • بعد از سپری شدن چند دقیقه بر گردید و مطمئن شوید که درایر در حال گرم شدن می باشد
 • ژل را هنگامی بردارید که خشک باشد ، سپس همه چیز را خاموش کنید .

به منظور ممانعت از شکستن برخی از ژل های غیر دناتوره کننده ، پیش از حذف خلاء آن ها را بررسی کنید که خشک شده باشند ، آیا ژل ها خشک هستند ، اگر پاسخ منفی است ، هیتر را برای مدت زمان بیشتری فعال نگه دارید . اگر ژل به شکل کامل خشک نشده باشد ، ژل شکاف خواهد برداشت .

 • اگر ژل رادیو اکتیو بود – ژل درایر را به منظور وجود آلودگی بررسی کنید .
 • برگه ی گزارشات را پر کنید ( مایع تله ی پمپ – عدم به چشم خوردن آلودگی )

نگهداری و مراقبت

اگر مایع تله ی پمپ انباشته باشد ، آن را درون یک ظرف ضایعات شیمیایی خالی کنید . ضایعات شیمیایی را با عنوان مرتبطی برچسب بزنید .

تله نیازی نیست که به شکل کامل خالی شود ، لایه ی آبی رنگ را می شود تا چندین بار مورد استفاده قرار داد .

عیب یابی

اگر خلا وجود نداشته باشد

 • توسط انگشت سوراخ به چشم خورده در خود ژل درایر را بپوشانید ، اگر خلاء اینجا کار می کند ، مشکل از کاور است .
 • اگر در ژل درایر خلاء به چشم نمی خورد ، سر پمپ را بررسی کنید – اگر خلاء در آن جا دیده می شود ، پس نشتی در محلی بین پمپ و ژل درایر وجود دارد . لوله ها را بررسی کنید .
 • اگر در سر پمپ خلاء نباشد ، در ابتدا اطمینان داشته باشد که مایع تله پر نیست ( امکان تاثیر گذاری روی خلاء را دارد ) ، سپس پمپ را برای تعمیر بفرستید و معمولا کمتر از 6 ماه این کار طول می کشد .
 • اگر درایر به شکل یک نواخت گرم نمی کند ، آن را برای تعمیر بفرستید .
 • امتیاز کلی
 • Rated 5 stars
  5 / 5 (2 )
 • امتیاز شما


دیدگاه ها بسته شده است