درای بلاک هیتر

درای بلاک هیتر که معمولا با نام های درای بلاک یا حمام خشک نیز شناخته می شود ، ظروف فردی همانند با لوله های آزمایش ، ریز لوله ها ( microtubes ) ، یا لوله های PCR را برای نگه داشتن پیوسته ی گرما روی یک هات پلیت یا حمام خشک ، در خود حفظ می کند .