دستگاه هموژنایزر

از دستگاه هموژنایزر برای هموژنیزاسیون فلزات و دیگر مواد استفاده می شود مانند تولید شیر با چربی مشخص.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران