دستگاه رطوبت سنج

نمونه ای از یک دستگاه رطوبت سنج

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران