دستگاه هیدرومتر

از این دستگاه برای پیدا کردن وزن خالص مایع استفاده می شود.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران