تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی شامل طیف وسیعی از ابزار می شود که در آن ها هدف اصلی آنالیز کیفی و کمی نمونه ها می باشد یعنی به بیان دیگر مشخص سازی ترکیب شیمیایی یک نمونه و کمیت هر جزء در نمونه . محدوده ی گسترده ای از تجهیزات موجود هم چنین اجازه به کار بردن روش های گوناگون آزمایش و کاربرد های مربوط به آن ها را می دهد .

جنبه های کاربردی تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی

تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی در زمینه های گوناگون ، با در نظر گیری میزان سازگاری آن ها به منظور به کارگیری در رشته های متنوع علمی به منظور آنالیز نمونه ها ، استفاده می شوند .

به کارگیری تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی نه تنها در محیط های آزمایشگاهی بلکه در کار های میدانی نیز می باشد . زمینه ی استفاده از آن ها در زمینه های زیر می باشد ، ولی محدود به آن ها نیست .

  • شیمی تحلیلی
  • آنالیز طبی
  • تست های محیط زیست
  • آنالیز نوشیدنی و غذا
  • آنالیز جرم شناسی
  • تحقیقات علوم زیستی ( به عنوان نمونه بررسی و تحقیق در رابطه با فرآیند های شیمیایی که در آن ها متابولیت ها نقش دارند ، مطالعه ی ژنوم ها ، مطالعه ی پروتئین ها )
  • مشخص سازی ویژگی های مواد و تحقیقات
  • تست های پتروشیمی
  • آنالیز دارو در حوزه ی داروشناسی
  • و بسیاری موارد متعدد دیگر

طیف ابزار آنالیتیکال

تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی آن دسته از ابزاری را در بر می گیرند که در طیف سنجی جرمی ، آنالیز الکترو شیمیایی ، آنالیز حرارتی ، آنالیز جدا سازی ، میکروسکوپی ، و تکنولوژی های هیبرید مختلف ( به عنوان مثال GC – MS و HPLC – MS ) استفاده می شوند .

از بین دستگاه های آزمایشگاهی می توان نمونه هایی نظیر طیف سنج های جرمی ، کروماتوگراف ها ( به عنوان نمونه GC و HPLC ) ، تیتراتور ها ، اسپکترومتر ها ( به عنوان مثال AAS ، X – Ray و فلورسانس ) ، آنالایزر های اندازه ی ذرات ( رئومتر ها ، آنالایزر های عنصری ( به عنوان مثال آنالایزر های نمک ، آنالایزر های CHN ) ، آنالایزر های حرارتی ، و موارد متعدد دیگر را نام برد .

هنگام گزینش تجهیزات آنالیتیکال آزمایشگاهی برای محیط آزمایشگاه چه فاکتور هایی را باید در نظر داشت ؟

به علت تفاوت بسیار زیاد این دستگاه ها در موارد تحلیلی ، بایستی اطلاعات کلیدی که از آنالیز آزمایشگاهی خود نتیجه می گیرید را شناسایی کنید . هنگامی که شکل مناسبی از ابزار را در رابطه با نیاز های آزمایشگاهی خود مشخص کردید ، موارد زیر فاکتور های مهمی هستند که به دنبال ارزیابی پیشنهاد های گوناگون از کارخانه های سازنده ی موجود بایستی در نظر گرفته شوند : دقت ، حساسیت ، رزولوشن ، سیگنال / پارازیت ، ابعاد رومیزی ، پرتابل بودن ، و قابلیت های تست مولتی پارامتر .

دیدگاه ها بسته شده است