فریزر آزمایشگاهی

فریزرهای آزمایشگاهی برای انجماد مواد واکنش گرا استفاده می شود.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران