ترمومتر لیزری

ترمومتر لیزری شکلی از ترمومتر می باشد که دما را از یک قسمت تابش گرمایی که معمولا تابش جسم سیاه منتشر شده به وسیله ی شیء اندازه گیری شده مورد خطاب قرار داده می شود ، را نتیجه می گیرد .