همزن مغناطیسی

دستگاه آزمایشگاهی که با ایجاد میدان مغناطیسی میله خاصی را به حرکت در در می آورد، همزن مغناطیسی است که با چرخش میله مواد را هم می زند.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران