همزن مغناطیسی یا مگنت استیرر | خرید همزن مغناطیسی | فروش همزن مغناطیسی

دستگاه آزمایشگاهی که با ایجاد میدان مغناطیسی میله خاصی را به حرکت در در می آورد، همزن مغناطیسی است که با چرخش میله مواد را هم می زند.