میکروفیوژ

از بین تجهیزات متداولی که در آزمایشگاه پیدا می شوند می توان میکروفیوژ ( میکرو سانتریفیوژ ) را نام برد که به منظور چرخاندن نمونه های اندک مایع در سرعت های بالا استفاده می شود.