میکروسکوپ آزمایشگاهی

میکروسکوپ آزمایشگاهی یکی از تجهیزات اصلی آزمایشگاه می باشد که برای مشاهده نمونه با بزرگ نمایی بسیار زیاد از آن در انواع آزمایشگاه ها استفاده می شود

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران