دماسنج ماکزیمم و مینیمم

دماسنج ماکزیمم و مینیمم که به نام های Six’s thermometer یا دماسنج سیکس نیز شناخته می شود یک دماسنج ثبت کننده ی دما می باشد که قادر به این است