نفلومتر

یکی از کاربردهای نفلومتر سنجش مقادیر پروتئین های پلاسمایی است.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران