استروبوسکوپ
استروبوسکوپ | خرید استروبوسکوپ | فروش استروبوسکوپ
آوریل 12, 2016
تابش سنج
تابش سنج | خرید تابش سنج | فروش تابش سنج
آوریل 12, 2016

رزونانس مغناطیس هسته ای | خرید رزونانس مغناطیس هسته ای | فروش رزونانس مغناطیس هسته ای

رزونانس مغناطیس هسته ای

رزونانس مغناطیس هسته ای ( NMR ) نوعی پدیده ی فیزیکی می باشد که در آن هسته های یک میدان مغناطیسی جذب می شوند و مجدد تابش الکترو مغناطیسی از خود ساطع می کنند . این انرژی فرکانس رزونانس خاصی در اختیار دارد که وابسته به میزان قدرت میدان مغناطیسی و خصوصیات مغناطیسی ایزوتوپ اتم ها می باشد .

جنبه های کاربردی طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای

کاربرد در حوزه ی پزشکی

کاربرد رزونانس مغناطیس هسته ای که در بین عموم نسبت به سایرین بیشتر شناخته شده است تصویر برداری رزونانس مغناطیس هسته ای به منظور تشخیص پزشکی و میکروسکوپی رزونانسی مغناطیسی در مجموعه های تحقیقاتی می باشد ، گرچه استفاده از آن به شکل وسیعی در تحقیق های شیمیایی ، به خصوص در طیف سنجی رزونانس مغناطیس همانند باNMR  پروتون ،NMR کربن شماره ی 13 ،NMR  دوتریوم ، و NMR فسفر شماره 13 دیده می شود .

کاربرد در علوم شیمی

به وسیله ی بررسی پیک های ( قله های ) طیف رزونانس مغناطیس هسته ای ، شیمی دان ها قادر به این هستند که ساختار ترکیب های متعددی را معین کنند .

تعین خلوص : ( w/w NMR )

استفاده از NMR به شکل کلی برای مشخص سازی ساختار می باشد ، با آن که از آن می شود به منظور مشخص سازی خلوص نیز استفاده کرد ، با این شرط که ساختار و وزن مولکولی ترکیب معین شده باشد . استفاده از این تکنیک نیازمند به کار گیری یک استاندارد داخلی شناخته شده ی خلوص می باشد .

تست های غیر مخرب

رزونانس مغناطیس هسته ای در رابطه با آنالیز نمونه های غیر مخرب بسیار مفید می باشد . امواج رادیویی و میدان های مغناطیسی استاتیک به سهولت در شکل های بسیاری از مواد و هر چیزی که ذاتا خاصیت فرو مغناطیسی ندارد ، نفوذ می کنند .

به دست آوردن اطلاعات به شکل پویا

علاوه بر به دست آوردن اطلاعات استاتیک در ارتباط با مولکول ها به وسیله ی معین سازی ساختار های سه بعدی آن ها در محلول ، یکی از مزیت های قابل توجه ی رزونانس مغناطیس هسته ای NMR در مقایسه با بلور نگاری اشعه ی ایکس این می باشد که از آن می شود به منظور اکتساب اطلاعات مهم به شکل پویا استفاده کرد .

کنترل فرآیند

امروزه استفاده از NMR در حوزه ی کنترل فرآیند در زمان آنی و بهینه سازی فرآیند در پالایشگاه های روغن و صنایع پتروشیمی دیده می شود . دو شکل مختلف از آنالیز NMR به منظور به دست آوردن آنالیز در زمان آنی محصولات به منظور کنترل و بهینه سازی عمیات واحد ، استفاده می شود .

NMR میدان مغناطیسی زمین

در میدان مغناطیسی زمین ، فرکانس های NMR در محدوده ی فرکانس صوتی ، یا باند های فرکانس بسیار پایین ، و فوق العاده پایین طیف فرکانس رادیویی ، واقع شده اند .

NMR میدان صفر

در این نوع NMR کل میدان های مغناطیسی چنان تحت حفاظت قرار دارند که میدان های مغناطیسی زیر نانو تسلا ( nT ) به دست آیند و فرکانس های انحراف هسته ای کل هسته ها نزدیک به مقدار صفر و غیر قابل تشخیص باشند .

محاسبه ی کوانتوم

محاسبه ی کوانتوم NMR به عنوان کوبیت ، حالت های چرخش مولکول را به کار می گیرد . این نوع محاسبه با دیگر استفاده ها از کامپیوتر های کوانتومی فرق دارد به این علت که در آن تجمعی از سیستم ها ، در خصوص با این مولکول ها ، به کار گرفته می شود .

مگنومتر ها

مگنومتر های گوناگونی از اثرات NMR به منظور اندازه گرفتن رزونانس مغناطیس هسته ای استفاده می کنند ، همانند با مگنومتر های انحراف پروتئین ( PPM ) که به عنوان مگنومتر های پروتون نیز شناخته شده می باشند و مگنومتر های اوور هاورز ( Overhauser magnetometer ) .

دیدگاه ها بسته شده است