دستگاه pcr یا ترموسایکلر

دستگاه pcr یا ترموسایکلر که اغلب اوقات با نام های پرایمر PCR یا ترمو سایکلز نیز شناخته می شود ، در علوم جرم شناسی و تحقیقاتی برای انجام عمل تقویت DNA با به کار گیری واکنش زنجیره ی پلیمراز ( PCR ) استفاده می شود . دستگاه pcr رو میزی به منظور استفاده ی پی در پی و دائم در آزمایشگاه های حجم بالا به کار گرفته می شود .