تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی در صنعت پتروشیمی متداول ترین تجهیزاتی به شمار می روند که به منظور آزمایش محصول ، اجزای محصول و فرآورده های جانبی پتروشیمی از روغن خام ، سوخت ، گاز طبیعی ، نفت خام ، و روغن و گاز بالا دستی ( Upstream oil and gas ) به کار گرفته می شوند .

سایر جنبه های کاربردی تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی شامل این موارد می شوند : ابزاری که به منظور تست جنبه های گوناگون پتروشیمی ، هر چیزی از ویسکوزیته گرفته ، تا نقطعه ی اشتعال ، امکان کاستن اصطکاک ، و اندازه گیری های گوناگون خصوصیات فیزیکی ، خلوص ، رفتار و پایداری ، به چشم می خورند .

در آزمایشگاه پتروشیمی چه نوع تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرند

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی و نفت و گاز ، از جمله تست نقطه ی اشتعال ، تجهیزات تقطیر ، آنالایزر فشار بخار ، آنالایز پایداری اکسیداسیون ، آنالایزر فلز های ناچیز ، آنالایزر عدد اکتان ، محتوی آب ، چگالی سنج و ویسکومتر می باشند . صد ها تست در رابطه با تست های پتروشیمی به چشم می خورد که می شود به عنوان مثال به پروتکل های ASTM ISO اشاره داشت .

ضرورت استفاده از کدام یک از تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی بیشتر است

با توجه به محیط آزمایشگاهی که در آن کار می کنید ، شاید بهتر باشد در عوض تهیه ی جا در درون آزمایشگاه برای تجهیزات و مراقبت از آن ها ، نمونه ها برای تست به محیط بیرون ارسال شوند . برای انجام تست های داخلی و تغییر های ناگهانی سریع ، به کار بردن یک سری ابزار انتخابی لازم می باشد .

در رابطه با آنالیز های شیمیایی

آنالایزر های عنصری ، همانند با آنالایزر های احتراق ، آنالایزر سولفیت و طیف سنج های جرمی راه حل های وسیعی را به منظور آنالیز ترکیب های شیمیایی محصولات پتروشیمی به دست می دهند .

در رابطه با تست های فیزیکی می شود ویسکومتر ها ، رئومتر ها و تستر های نقطه ی اشتعال را به کار برد که تعداد اندکی از سیستم های گوناگون آزمایشگاهی به کار برده شده در تست های دارو سازی می باشند .

دیدگاه ها بسته شده است