اسپکتروفلوریمتر عبارت از ابزاری می باشد که از خصوصیات فلورسانتی تعدادی از ترکیبات به منظور مهیا سازی اطلاعاتی در مورد با غلظت آن ها و محیط های شیمیایی در یک نمونه ، استفاده می کند . یک طول موج تهییجی خاص مورد انتخاب قرار می گیرد و تابش یا تحت یک طول موج مشاهده می شود یا اسکنی صورت می گیرد تا شدت در برابر طول موج ثبت شود .

نحوه ی عملکرد اسپکتروفلوریمتر

به شکل معمول ، اسپکتروفلوریمتر ها از منابع نوری شدت بالایی به منظور بمباران کردن یک نمونه با هر تعداد فوتون که امکان آن وجود دارد ، استفاده می کنند . این امر اجازه می دهد که تعداد بیشینه ای از مولکول ها در مرحله ی تهییجی در هر نقطه ای از زمان قرار گیرند . نور یا از بین یک فیلتر ، به دنبال گزینش یک طول موج ثابت ، یا یک مونوکروماتور عبور داده می شود ، که اجازه می دهد طول موج مورد نظر به منظور استفاده به عنوان نور تهییجی مورد انتخاب قرار گیرد . نشر نور در زاویه ی 90 درجه به نسبت نور تهییج یافته جمع آوری می شود . این نشر هم چنین از بین یک فیلتر یا مونوکروماتور عبور داده می شود پیش از این که به وسیله ی یک لوله ی فوتو تکثیر کننده ، فوتودیود، یا آشکار ساز دستگاه بار جفت شده ، تحت عمل کشف قرار گیرد . این سیگنال را می شود به شکل یک خروجی دیجیتال یا آنالوگ تحت پردازش قرار داد .

لوازم جانبی اسپکتروفلوریمتر

این سیستم ها به عنوان لوازم جانبی ، بخش های زیادی در اختیار دارند از جمله موارد زیر :

 • پولاریزر ها
 • کنترل های دمایی پلتیر
 • کرایوستات ها
 • لیزر های ضربانی برای اندازه گیری مادام العمر
 • چراغ های LED برای مصرف دائمی
 • پایه های فیلتر
 • اپتیک های قابل تنظیم ( بسیار مهم )
 • نگهدارنده های نمونه ی جامد
 • اسلیت های دستی
 • اسلیت های دو جانبه
 • اسلیت های کنترل شده توسط کامپیوتر
 • مونوکروماتور هایی که به سرعت عوض می شوند
 • فیلتر چرخ ها
 • آشکار ساز های موج های نزدیک به مادون سرخ
 • پایه های کشویی
 • Cold Finger Dewar ها ( برای سرد کردن نمونه ها در دما های نیتروژن مایع )

 

نحوه ی عمل اسپکتروفلوریمتر ها چگونه می باشد

ترکیبات اصلی یک اسپکتروفلوریمتر عبارت از منبع نوری ، یک مونوکروماتور تهییجی ، یک سلول یا کووت نمونه ، یک مونوکروماتور نشری و یک آشکار ساز می باشد .

منبع نوری اسپکتروفلوریمتر ، نور را در طول موج تهییجی یک آنالیت در یک نمونه به  سمت بیرون می فرستد . پیش از این که به نمونه برسد ، نور از میان مونوکروماتور تهییجی عبور پیدا می کند ، که یک طول موج خاص برای طیف تهییج شده ی آنالیت را در حالی که سایر طول موج ها را مسدود می سازد ، انتقال می دهد . نور مونوکروماتور تهییجی از بین نمونه ی موجود در نگه دارنده ی سلول یا کووت نمونه عبور می کند و آنالیت به دنبال آن تهییج می شود . آنالیت به دنبال تهییج شدن آرام می شود و نور را در یک طول موج نشری به نسبت طول موج تهییجی به مدت زمان بیشتری ساطع می کند . نور نشر شده از بین مونوکروماتور نشری قرار گرفته در یک زاویه ی صحیح با نور تهییجی عبور می کند . مونوکروماتور نشری پراکنش نور را به حداقل می رساند و نور نشری را پیش از این که به آشکار ساز برسد نمایش می دهد . آشکار ساز نور نشر یافته را مورد اندازه گیری قرار می دهد ، مقدار فلورسانس را نمایش و اثر فلورسانسی آنالیت را تولید می کند . مقدار فلورسانس متناسب با سطح غلظت آنالیت در نمونه می باشد .

 

◄ درخواست خرید خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید ►


در فرم زیر نام  ، ایمیل و شماره تماس خود همراه با نام محصول مورد نظرتان را ثبت کنید تا درخواست شما را به فروشندگان و ارائه کنندگان این محصول ارسال کنیم

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

آدرس ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس شما (الزامی)

نام محصول مورد نظرتان (الزامی)

پیام شما

دیدگاه ها بسته شده است

در صورت نیاز می توانید درخواست تان را

به @tajhizyar2 یا شماره 09120228335 تلگرام نمایید

@tajhizyar2

لینک تلگرام