لامپ هالوژن تنگستن

لامپ هالوژن تنگستن مشابه با لامپ پر شده از گاز خنثی است به استثنای این که حاوی مقداری اندک از گاز فعال هالوژن نظیر برومین است.

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران