التراسونیک

حمام التراسونیک عبارت از مخزن فلزی که دارای مبدل های پیزو سرامیک بوده که این مبدل ( ترانسدیوسر ) ها دارای خصوصیات خاص تغییر تقریبا فوری اندازه می باشند.