بشر آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی ظرفی استوانه شکل و مدرج و دارای یک شکاف در لبه برای راحتی ریختن مایعات از داخل بشر به ظرفی دیگر می باشد ، بشر آزمایشگاهی در اندازه های مختلف از 1 میلی لیتر تا چندین لیتر وجود دارند.