ارلن خلاء

فلاسک بوخنر که با نام ارلن خلاء نیز شناخته می شود یک بالن ارلن مایر دارای دیواره ی ضخیم با یک لوله ی آزمایش شیشه ای کوتاه می باشد…