بالن ته صاف

بالن ته صاف از ظروف شیشه ای آزمایشگاهی به شمار می رود و نسبت به حرارت بالا حدود 400 درجه سانتی گراد در تماس غیر مستقیم مقاومت دارد..