شیشه آلات آزمایشگاهی | خرید شیشه آلات آزمایشگاهی | فروش شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه هایی که در آزمایشگاه استفاده می شوند از نوع بوروسیلیکات و مقاوم در برابر حرارت می باشند