پیپت سرولوژی ( یا در تعریفی دیگر پیپت انتقالی حجمی ) نوعی دستگاه کالیبره شده ی دمایی می باشد که به منظور انتقال حجم دلخواهی از مایع از یک ظرف به ظرف دیگر به کار گرفته می شود . شاخص های نشان دهنده ی حجم پیپت به نحوی تحت عمل کالیبراسیون قرار گرفته اند تا در دما های بین 20 تا 25 درجه ی سانتیگراد ، کم یا بیش دما های استاندارد اتاق ، دقت بالایی داشته باشند .

پیپت سرولوژی که در کلاس های درس زیست شناسی به احتمال زیاد استفاده می شود و بر دو شکل مختلف است : TC ( دارا بودن ) یا TD ( تحویل دادن ) .

هر دو شکل مختلف این پیپت این امکان را دارند که تمام حجمی که در نوک قرار دارد را ارائه دهند . اگر نوک پیپت دو حلقه داشته باشد ، با پیپتی از نوع ” فوتی ” مواجه هستیم و باید به منظور خارج سازی آخرین قطره ی محلول فوت کرد . به منظور فوت کردن یک پمپ پیپت به کار گرفته می شود ، به هیچ وجه از دهان خود استفاده نکنید .

پیپت های مور در نوک خود دارای مقدار کالیبره شده ی آخرین میلی لیتر نمی باشند و فقط بایستی به منظور ارائه ی حجم های مشخصی به دنبال کشیدن محلول به داخل پیپت ، به کار گرفته شوند . استفاده از پیپت های مور فقط در برنامه های آموزشی می باشد .

استفاده از پیپت سرولوژی به همراه پمپ های پیپت می باشد .

تولید پیپت سرولوژی معمولا در قالب یک آیتم یک بار مصرف صورت می گیرد . نحوه ی بسته بندی آن ها در بسته های چند تایی یا تکی می باشد و تقریبا همواره از قبل استریل شده اند .

اندازه گیری و خواندن حجم ها در پیپت سرولوژی

در محیط آزمایشگاه به شکل معمول از پیپت های 1, 5, 10 و 25 میلی لیتری استفاده می شود . این پیپت سرولوژی دارای برچسب معینی می باشد به نحوی که به خوبی علامت های حجمی و زیر تقسیم ها مشخص شده می باشند .

اندازه گیری حجم ها بایستی به نحوی صورت گیرد که حجم کل تحویل داده شود و پیپت به شکل کامل از مایع تهی شود ، یا ، شما می توانید از تحویل مایع به شکل نقطه به نقطه استفاده کنید ( یعنی تا یک علامت یک حجم مایع را خالی کنید و سپس تا علامت دیگر تا این که در پایان تمامی حجم مورد نظر ارائه شود ) . طبق نظری که بعضی از افراد دارند روش دوم دقت بسیار بیشتری دارد .

دقت پیپت سرولوژی

دقت این پیپت ها از کوچک ترین میزانی که مشخص شده است بیشتر نیست . اگر به کار با دقت بیشتری نیاز است ، می توانید از ترکیب پیپت سرولوژی با میکرو پیپت استفاده کنید .

دیدگاه ها بسته شده است