لوله آزمایش

لوله آزمایش یا همان لوله کشت یا لوله نمونه از یک شیشه یا پلاستیک لوله ای شکل با طولی به اندازه یک انگشت که بالای آن باز است تشکیل شده است.