مطالب و مقالات مفید و کاربردی درباره اصول استفاده ، ایمنی ، کالیبراسیون و نگهداری و معرفی لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی که توسط گروه تولید محتوای سیستم تجهیزیار تدوین و ایجاد می شوند

ژانویه 4, 2016

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی | کالیبراسیون دستگاههای آزمایشگاهی

کالیبراسیون فرآیند پیدا کردن روابط بین دو کمیت است که مجهول می باشند ( زمانی که مقادیر قابل اندازه گیری عدد مشخصی برای مقدار در نظر گرفته شده ندارند یا هدف پیدا کردن یک استاندارد برای آن مقدار است ) . زمانی که یکی از مقادیر مشخص است و تشخیص یا تنظیم آن توسط یک دستگاه صورت گرفته ، اندازه […]
ژانویه 4, 2016

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی | تعمیر دستگاههای آزمایشگاهی

علت تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی دقت نتایج ، ایده آل شما در محیط آزمایشگاه محسوب می شود . تجهیزاتی که به صورت درستی کار نکنند تاثیر منفی بر روی نتایج تست های شما خواهند داشت . یافته های شما می توانند به خطر بیافتند و یقینا نیاز به رد شدن دارند . به منظور اصلاح این مشکل ، شما نیاز به […]